കോഴിക്കോട് കൃപാഭിഷേകം ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ,  സിറ്റി സെന്റ് ജോസഫ്സ് ദേവാലയത്തിൽ  2019 നവംബർ 21-25,  റവ. ഫാ. ഡൊമിനിക് വാളന്മനാലച്ചൻ നയിച്ചു.